TGA Vita Lite

TGA Vita Lite

Speed: 6 mph

Range: 15 miles

Max user weight: 21 stone